Open image
 
CURR MIN AVG MAX
15.5 15.8 16.1 Katilo išėjimas
15.0 15.2 15.3 Katilo įėjimas
14.8 15.2 15.6 Trieigio išėjimas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Gyvatuko siurblys
Boileris
Akumuliacinė
Garažas
Holas
Trieigio pavaros procentai
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trieigio išėjimas
Kaminas
Akumuliacinės viršus
Akumuliacinės antras
Akumuliacinės trečias
Akumuliacinės apačia
Boileris
Lauko
Lauko
Dušas
Garažas grindys
Garažas oras
Holas grindys
Holas oras
Tamburas grindys
Tamburas oras
Dušas grindys
Dušas oras
Daro k. grindys
Daro k. oras
Vonia grindys
Vonia oras
Miegamasis grindys
Miegamasis oras
Vaiko k. grindys
Vaiko k. oras
Liepos k. grindys
Liepos k. oras
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Gyvatuko siurblys
Boileris
Akumuliacinė
Ventiliatorius
Garažas
Holas
Tamburas
Dušas
Daro k.
Vonia
Miegamasis
Vaiko k.
Liepos k.
Elektrinis boilerio tenas
[PID1_St]
Užduota palaikymo tempertaūra
Trieigio pavaros procentai
Ventiliatoriaus greitis
Heater Up
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
[DAC3]
MENU